Mixed martial arts (MMA)

Mixed martial arts (MMA) er et samlebegrep for kampsporter der man bruker spark, slag, kast og kamp på bakken. I motsetning til mange tradisjonelle kampsporter, defineres ikke MMA av hvordan forskjellige teknikker utføres. Sentralt i forklaring av MMA, ligger forståelsen av hvilke teknikker som ikke er tillatt.
MMA regnes som en internasjonal kampsport. Det finnes intet internasjonalt organ som regulerer denne sporten, derfor vil reglene variere noe, avhengig av hvem det er som arrangerer kampene.


Historie


Noe som kan sees som en tidlig form av MMA er pankration som var en olympisk sport i antikken. Pankration ble senere forbudt i greske områder ved innføring av kristendommen. Sporten ble ansett for å være for brutal.
En annen form dukket opp på 1900-tallet i Brasil, i form av «vale tudo» (no: alt er tillatt – som er noe misvisende siden det er enkelte fastsatte regler og ofte flere «gentlemen’s agreements»).
På 1970-tallet i Japan vokste det en MMA-bevegelse ut fra «shoot-style» fribrytingskamper (kamper uten forhåndsbestemt utfall) holdt av Antonio Inoki. Det førte blant annet til dannelsen av MMA-organisasjonen Shooto i 1985.
MMA-promotøren Ultimate Fighting Championship (UFC) hadde sine første TV-sendinger på betal-TV i USA i 1993. De første UFC-arrangementene har i ettertid blitt kritisert for hvordan deltagere ble valgt, og at mye ble lagt opp slik at brasiliansk jiu-jitsu ble stilt i best mulig lys noe organisatorene kunne hatt økonomisk fordel av.
MMA mottok i starten kraftig kritikk for å være for brutal og med alt for få regler. John McCain kalte blant annet sporten «human cockfighting» (menneskelig hanekamp). UFC introduserte senere flere regler på eget initiativ for å sikre sikkerheten til deltakerne noe som førte til langt større aksept. I 2000 samarbeidet New Jersey og California om å lage the «Unified Rules of Mixed Martial Arts» (samlede regler for MMA) som senere har blitt adoptert av flere stater hvor MMA tidligere var ulovlig. Sporten fortsatte og vokse, og i 2008 overgikk MMA boksing og fribryting i årlige inntekter fra betal-TV i USA.
Det er ikke blitt arrangert kamper i Norge, bortsett fra under trening.


Teknikker:


– Striking (spark, knær og slag)
– Grappling (bryting, kast, leddlåser og kvelninger (submissions) og ved å feie beina under en motstander (sweeps)


Lovligheten til følgende teknikker kan variere:


– Albueslag
– Spinal locks
– Å bruke knær mot hodet til en motstander når han regnes som på bakken.
– Å bruke hodet til å skalle med 


Lovligheten til følgende teknikker kan variere:


– Biting
– Slag/spark mot lysken
– Stikke fingre i øyne
– Fish-hooking (å rive opp hud etter at man stikker fingre i nesebor, munn o.l. )
– Slag mot bakhodet